Ürünler


İş’te Ferdi Kaza Sigortası

 

Bir kaza durumunda, yaşanılacak üzüntü bir yana, inanılmaz masraflarla karşı karşıya kalınabilir. Ferdi Kaza Sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı güvence sağlar.
 
Türkiye İş Bankası müşterilerinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla İş’te Koruma, İş’te Özel Koruma ve İş’te Maksimum Koruma isimli Ferdi Kaza Sigortası ürünleri hazırlanmıştır. Ürünlerde yer alan teminatlar aşağıda belirtilmiştir.
 
Ölüm
Sürekli sakatlık
Tedavi masrafları (İş’te Özel Koruma ve İş’te Maksimum Koruma ürünleri ile verilmektedir.)
Ayrıca, deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması ile terör sonucunda oluşabilecek zararlar da poliçe kapsamına dahil edilmiştir.
 
Ölüm teminatı
Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan bir teminattır.
 
Sürekli sakatlık teminatı
Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminattır.
Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır.
Tedavi masrafları teminatları
Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, teminat kapsamındadır.
 
Anadolu Hizmet Ferdi Kaza
Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sigortalılarımızın ihtiyaç duyabileceği ayrıcalıklı hizmetler de paketler dahilinde teminat altına alınmaktadır:
 
1. Anadolu Hizmet Ferdi Kaza “Ferdi Yardım”
Doktor veya ambulans gönderilmesi
Cenaze nakli
Tıbbı danışma
Hukuki danışma
Acil mesajların iletilmesi
Bilgi ve organizasyon servisi
2. Anadolu Hizmet Ferdi Kaza “Konut Yardım”
Tesisat işleri
Elektrik işleri
Cam işleri
Anahtar işleri
Doktor veya ambulans gönderilmesi
Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi
Otel hizmeti
Güvenlik şirketi
Acil mesajların iletilmesi
Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu
Bilgi ve organizasyon servisi
İş’te Koruma :
İş’te Koruma ürünü ile ölüm ve sürekli sakatlık riskleri 15.000 TL limit ile teminat kapsamına alınmaktadır.
 
İş’te Özel Koruma:
İş’te Özel Koruma ürününde ölüm ve sürekli sakatlık riskleri için verilen 25.000 TL’lik teminatın yanı sıra 2.000 TL limit ile tedavi masrafları da teminat kapsamına dahil edilmektedir. Ayrıca Anadolu Hizmet Ferdi Kaza Ferdi Yardım paketi de üründe yer almaktadır.
 
İş’te Maksimum Koruma:
İş’te Maksimum Koruma ürününde ölüm ve sürekli sakatlık riskleri 40.000 TL ile teminat kapsamına dahil edilirken tedavi masrafları teminatı da 4.000 TL olarak sunulmaktadır. Bu üründe Anadolu Hizmet Ferdi Kaza Ferdi Yardım paketine ilave olarak Anadolu Hizmet Ferdi Kaza Konut Yardım paketi de üründe yer almaktadır.
 
Türkiye İş Bankası A.Ş. müşterilerine yönelik farklı kapsamlarda hazırlanan İş’te Koruma, İş’te Özel Koruma ve İş’te Maksimum Koruma paketlerimiz için size en yakın Türkiye İş Bankası şubesine başvurabilirsiniz.

 • 6
 • 13
 • 13
 • 6
 • 6
 • 13
 • 13
 • 6
 • 6
 • 13
 • 13
 • 6

HARİTA

https://www.google.com.tr/maps/place/19+May%C4%B1s+Mahallesi,+%C5%9Eemsettin+G%C3%BCnaltay+Cd.+No:152,+34736+Kad%C4%B1k%C3%B6y%2F%C4%B0stanbul/@40.9699016,29.0825391,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14cac7a942a6740f:0x2823d332d938ae12!8m2!3d40.9699016!4d29.0847278?hl=tr

İLETİŞİM

Adres: 19 Mayıs Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Köseoğlu İş Merkezi No:152 K:2 D:6 Kazasker -Kadıköy - İST
Tel: 0216 658 8957, 0216 410 7524
E-Mail: sevda@ozondersigorta.com mine@ozondersigorta.com
   

Kadıkoy Sigorga